rome: no=fi k7 tape party

party: no=fi k7 tape partydate: thu - mar 5 [9pm-late]location: circolo degli artisti, via casilina vecchia 32dj lineup: the feeling of love, oxo, maximilian I, caputini í lignu, sfhhh