moscow: videology

2 february 2007 by
cine fantom club’s 3rd edition of the videology festival of audiovisual arts kicks off wednesday, february 7. click weblink for program. location: frunzenskaya naberezhnaya 12 [khamovniki].