hong kong: woolgathering

xxx

location: wah shin house, 6-10 shin hing street, shop b [xxx].